برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1393 100 1

herbal tea

/ˌɜːrbl ˈtiː/ /ˌhɜːbl ˈtiː/

واژه herbal tea در جمله های نمونه

1. They do a good range of herbal tea.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مقدار زیادی چای گیاهی را انجام می‌دهند
[ترجمه گوگل]آنها طیف خوبی از چای گیاهی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We discussed the merits of herbal tea.
[ترجمه ترگمان]درباره محاسن چای گیاهی صحبت کردیم
[ترجمه گوگل]ما درباره شایستگی چای گیاهی بحث کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In her apartment she made a pot of herbal tea and filled two cups.
[ترجمه ترگمان]در اپارتمانش یک قوری چای گیاهی درست کرد و دو فنجان پر کرد
[ترجمه گوگل]در آپارتمان او یک گلدان از چای گیاهی ساخته شده و دو فنجان را پر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is drinking Morning Thunder herbal tea.
[ترجمه ترگمان] داره چای گیاهی \"Thunder\" میخوره (نوعی چای گیاهی)
[ترجمه گوگل]او نوشیدنی چای گیاهی صبح تندر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه herbal tea به انگلیسی

herbal tea
• herb tea, tea made from the leaves of herbs and other plants

herbal tea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دم نوش گیاهی
دم نوش گیاهی
مهاجر
چایی که در آن کمی از برگ، ساقه،ریشه و... گیاهان دارویی ریخته شده است.
دولولو
چای ىا دمنوش گىاهى

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی herbal tea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )