برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

henhouse

/ˈhenˌhɑːws/ /ˈhenhaʊs/

مرغدان، محل نگهداری مرغ وخروس، لانه ی مرغ

بررسی کلمه henhouse

اسم ( noun )
• : تعریف: a building or structure in which poultry is kept.

واژه henhouse در جمله های نمونه

1. No one volunteered for cleaning the henhouse.
[ترجمه ترگمان] هیچ‌کس برای تمیز کردن the داوطلب نشد
[ترجمه گوگل]هیچ کس برای تمیز کردن حیوان خانگی داوطلب نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She showed where Dot must watch across the ragged grass for when the fox came slinking through the bracken towards the hen-house.
[ترجمه ترگمان]جایی را نشان می‌داد که وقتی روباه از میان علف‌ها به طرف خانه مرغی می‌آمد، دات کام لا از علف‌های هرز عبور می‌کرد
[ترجمه گوگل]او نشان داد که نقطه باید در سراسر چمن زخم تماشا کند زیرا هنگام ظهور روباه از بین برنج به سمت مرغ سوار می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Miriam Warburton, a divisional veterinary officer, arrived, and was in turn refused entry to the hen-house.
[ترجمه ترگمان]Miriam واربرتون یک افسر دانشکده افسری از راه رسید و به نوبه خود از ورود به خانه hen خودداری کرد
[ترجمه گوگل]مریام واربرتون، افسر دامپزشکی بخش، وارد شد و به نوبه خود وارد خانه مرغ نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Not so much an aviary now more a hen-house when a hawk flies over.
...

معنی کلمه henhouse به انگلیسی

henhouse
• structure in which chickens are housed, chicken-shed

henhouse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید امیدی
مرغدانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی henhouse

کلمه : henhouse
املای فارسی : هنهوس
اشتباه تایپی : اثداخعسث
عکس henhouse : در گوگل

آیا معنی henhouse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )