برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

hell of a


(خودمانی) بسیار، خیلی

معنی کلمه hell of a به انگلیسی

hell of a
• heck of a, remarkable, special, extraordinary (slang)
hell of a life
• terrible living conditions
hell of a lot
• very much, quite a lot
hell of a noise
• terrible noise

hell of a را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
a very bad/good person or thing
Quite good or impressive

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hell of a

کلمه : hell of a
املای فارسی : حل اوف ا
اشتباه تایپی : اثمم خب ش
عکس hell of a : در گوگل

آیا معنی hell of a مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )