برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1688 100 1
شبکه مترجمین ایران

held


زمان گذشته و اسم مفعول فعل: hold

بررسی کلمه held

( verb )
• : تعریف: past tense and past participle of hold

واژه held در جمله های نمونه

1. held in high repute
دارای شهرت خوب،معتبر،به نیکی شناخته شده،سربلند

2. akbar held the rudder while the other five rowed rapidly
اکبر سکان را در دست‌گرفت در حالیکه آن پنج نفر دیگر به سرعت پارو می‌زدند.

3. he held a seat in congress for more than twenty years
او بیش از بیست سال عضو کنگره‌ی امریکا بود.

4. he held it with his teeth
با دندان آن را نگهداشت.

5. he held the audience's attention for two hours
او دو ساعت توجه حضار را به خود معطوف داشت.

6. he held the embassy in that country for over nine years
او متجاوز از نه سال سفارت در آن کشور را به عهده داشت.

7. he held the presidency for four years
چهار سال مقام ریاست جمهوری را (بعهده) داشت.

8. i held the baby in my arms
بچه را بغل گرفتم.

9. i held the job and he hammered it
من آن را نگه داشتم و او به آن چکش زد.

10. she held my hand and led me step by step
دستم بگرفت و پا به پا برد

11. she held the child to her breast
کودک را در آغوش گرفت.

12. she held the rope tight
طناب را محکم گر ...

معنی عبارات مرتبط با held به فارسی

دارای شهرت خوب، معتبر، به نیکی شناخته شده، سربلند

معنی کلمه held به انگلیسی

held
• held is the past tense and past participle of hold.
held a grudge
• kept his feelings of resentment, bore a resentment
held back his curiosity
• restrained his curiosity, did not pry despite his eager desire to know
held back his laughter
• restrained his laughter, did not laugh despite his desire to do so
held back his tears
• did not cry despite his desire to do so, controlled his tears
held him by the balls
• took advantage of his dependence upon him so as to get the maximum out of him
held him in high regard
• honored him greatly, respected him greatly, regarded him with the utmost esteem
held him in leash
• did not give him any room to breath, kept him quite dependent
held him to his promise
• forced him to keep his promise
held his own
• persevered, stood strong
held his tongue
• remained silent, kept still
held in abeyance
• temporarily suspended, temporarily freeze activity
held in his arms
• hugged in his arms; he hugged her, he held her tightly
held in store
• set aside for future use
held on
• found the strength to, lasted, endured, stood firm
held on to
• seized by his fingernails
held out his hand
• put out his hand, extended his hand
...

held را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدامین دغاقله
نگهداری شده است
گرفته شده است
نگه داشته شده است
سید
گاهی مطرح شده هم معنی میده
حدیث ایران
نگه داشتن
سهیل علی شاری
برگزار شد
Chioyu
نگهداشتن
حسین
تصور شده...

شناخته شده
محمد مصطفایی
تحت اختیار
Zari
نگه داشته
صادق محمدی راد
گنجانده شده
Mini767
Held job
مشغول به کار شدن
قدرت الله پناهی
حفظ شود، ثبت شود
گلی افجه
گذشته فعل hold نگهداشتن
mobin
برگزار شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی held

کلمه : held
املای فارسی : هلد
اشتباه تایپی : اثمی
عکس held : در گوگل

آیا معنی held مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )