برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

heavy duty

/ˈheviˈduːti/ /ˈheviˈdjuːti/

پردوام، محکم، ویژه ی کارهای سنگین یا هوای بد، مخصوص کارسنگین

بررسی کلمه heavy duty

صفت ( adjective )
• : تعریف: made to last through intensive or unusually rough use.

- I need some heavy-duty boots for the construction job.
[ترجمه ترگمان] من به یه سری چکمه سنگین برای کار ساخت‌وساز نیاز دارم
[ترجمه گوگل] من نیاز به چکمه های سنگین برای کار ساخت و ساز دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- That large quilt will have to be washed in a heavy-duty machine.
[ترجمه ترگمان] این پتوی بزرگ باید در یک دستگاه وظیفه سنگین شسته شود
[ترجمه گوگل] این تکه های بزرگ باید در یک ماشین سنگین شسته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه heavy duty در جمله های نمونه

1. heavy-duty shoes
کفش کار

2. a heavy-duty carpet
فرش پاخور

3. Many won't, but some have heavy duty machine.
[ترجمه ترگمان]خیلی‌ها این کار را نمی‌کنند، اما بعضی از آن‌ها یک ماشین وظیفه سنگین دارند
[ترجمه گوگل]بسیاری نخواهند بود، اما برخی از دستگاه های سنگین وظیفه دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The heavy duty generators, ex-Army mobile field units, roared into life when Lawton cranked the handle.
[ترجمه ترگمان]ژنراتور سنگین، واحدهای ارتش سابق ارتش، در زندگی غرشی کرد که لاوتن دستگیره را گرفته بود
[ترجمه گوگل]ژنراتورهای سنگین، واحدهای نیروی زمینی سابق ارتش، هنگامی که لوتون دستگیره را خم کرد، به زندگی زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Cut four sheets of heavy duty aluminum foil into 8-inch squares.
[ترجمه ترگمان]چهار ورق ورقه آلومینیومی از عوارض سنگین را به مربع‌های ۸ اینچی ببرید
[ترجمه گوگل]چهار ورق فویل آلومینیوم سنگین را به مربع های 8 اینچ بریزید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی heavy duty در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] کارسنگین ، وظیفه سنگین
[نساجی] خدمات سنگین

معنی کلمه heavy duty به انگلیسی

heavy duty
• a heavy-duty piece of equipment is strong and can be used a lot.
heavy duty equipment
• sturdy equipment, equipment designed to withstand unusual strain

heavy duty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهنگ لغت انگلیسی-فارسی محمدرضا باطنی
(ابزار یا لباس) با دوام، مقاوم
Figure
۱-‌ (ابزار) محکم، مقاوم، بادوام‌ ، قوی، سنگین
‌heavy-duty/gloves/detergent/electrical equipments
۲- تمام عیار، اساسی، شدید ، سنگین
Heavy-duty propaganda
Heavy-duty cleaning
Heavy-duty chemotherapy
His heavy-duty religious background
She is on heavy-duty pain meds

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی heavy duty

کلمه : heavy duty
املای فارسی : هوی دیوتی
اشتباه تایپی : اثشرغ یعفغ
عکس heavy duty : در گوگل

آیا معنی heavy duty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )