برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1467 100 1

heat pump

/ˈhiːtˈpəmp/ /hiːtpʌmp/

پمپ گرمایی، تلمبه ی گرمایی، گرمارسان

بررسی کلمه heat pump

اسم ( noun )
• : تعریف: a device for heating or cooling a building by transferring heat from a low-temperature reservoir by means of a compressor and a heat exchanger.

واژه heat pump در جمله های نمونه

1. To make sure your heat pump is operating efficiently during the heating season, keep your eye on the outside coil.
[ترجمه ترگمان]برای اطمینان از اینکه پمپ حرارتی تان در طول فصل گرما به طور موثر عمل می‌کند، چشم خود را بر روی سیم‌پیچ خارجی قرار دهید
[ترجمه گوگل]برای اطمینان از اینکه پمپ گرما در طول فصل گرم کار می کند، چشم خود را روی سیم پیچ خارجی نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Energy systems analysis, heat pump control and applications.
[ترجمه ترگمان]تحلیل سیستم‌های انرژی، کنترل پمپ حرارتی و برنامه‌های کاربردی
[ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل سیستم های سیستم، کنترل پمپ گرما و برنامه های کاربردی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His heat pump is relatively new, but the air-handling system is two decades old.
[ترجمه ترگمان]پمپ حرارتی او نسبتا جدید است، اما سیستم حمل و نقل هوایی دو دهه قدمت دارد
[ترجمه گوگل]پمپ حرارتی آن نسبتا جدید است، اما سیستم حمل و نقل هوا دو دهه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Besides, the author mentions the wading pool heat pump in this paper.
...

معنی heat pump در دیکشنری تخصصی

heat pump
[عمران و معماری] تلمبه حرارتی - تلمبه گرمایی
[صنایع غذایی] تبخیر کننده پمپ گرمایی : نوعی دستگاه تغلیظ لوله ای است که در آن از سیستمی شبیه دستگاههای سردکننده کمپرسی استفاده می شود

معنی کلمه heat pump به انگلیسی

heat pump
• device that extracts heat from one substance and transfers it to another substance

heat pump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی heat pump
کلمه : heat pump
املای فارسی : هیأت پمپ
اشتباه تایپی : اثشف حعئح
عکس heat pump : در گوگل

آیا معنی heat pump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران