برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

heart failure

/ˈhɑːrtˈfeɪljər/ /hɑːtˈfeɪljə/

(پزشکی) نارسایی قلبی، سکته قلبی، نارسایی قلب

بررسی کلمه heart failure

اسم ( noun )
• : تعریف: the inability of the heart to pump enough blood to and from the body tissue, often resulting in death.

واژه heart failure در جمله های نمونه

1. The probable cause of death was heart failure.
[ترجمه ترگمان]دلیل احتمالی مرگ، شکست قلبی بوده
[ترجمه گوگل]دلیل احتمالی مرگ نارسایی قلبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Heart failure led to her father's death.
[ترجمه ترگمان] نارسایی قلبی منجر به مرگ پدرش شد
[ترجمه گوگل]شکستگی قلب به مرگ پدرش منجر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The mere mention of the words "heart failure", can conjure up, to the layman, the prospect of imminent death.
[ترجمه ترگمان]تنها اشاره به کلمه \"نارسایی قلبی\" می‌تواند به فرد غیر عادی، دورنمایی از مرگ قریب‌الوقوع تبدیل شود
[ترجمه گوگل]تنها اشاره به کلمات «نارسایی قلب»، میتواند به عجیب و غریب، چشم انداز مرگ ناگهانی تبدیل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Heart failure was the immediate cause of his death.
[ترجمه ترگمان]شکست قلبی دلیل اصلی مرگش بود
[ترجمه گوگل]شکست قلب علت فوری مرگ او بود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه heart failure به انگلیسی

heart failure
• inability of the heart to function properly
• heart failure is a serious medical condition in which someone's heart stops working as well as it should, sometimes stopping completely so that they die.
congestive heart failure
• condition in which the heart does not pump properly and causes an accumulation of fluid in the lungs, chf (medicine)

heart failure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال سرخ
به نقل از هزاره:
سکته قلبی
مهدی رستمی گله دار
نارسایی قلبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی heart failure

کلمه : heart failure
املای فارسی : هأرت فیلور
اشتباه تایپی : اثشقف بشهمعقث
عکس heart failure : در گوگل

آیا معنی heart failure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )