برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

heart attack

/ˈhɑːrtəˈtæk/ /hɑːtəˈtæk/

معنی: سکته
معانی دیگر: (پزشکی) حمله ی قلبی

بررسی کلمه heart attack

اسم ( noun )
• : تعریف: a sudden stoppage of the blood supply to the heart that causes damage to the heart muscle, as in coronary thrombosis; heart failure.

واژه heart attack در جمله های نمونه

1. It wasn't a serious heart attack, but it gave him a terrible scare.
[ترجمه ترگمان]حمله قلبی جدی نبود، اما ترس وحشتناکی به او داد
[ترجمه گوگل]این یک حمله قلبی جدی نبود، اما به او یک ترس وحشتناک داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Doctors said surgery could induce a heart attack.
[ترجمه ترگمان] دکترها میگن جراحی میتونه باعث حمله قلبی بشه
[ترجمه گوگل]پزشکان گفتند که جراحی می تواند یک حمله قلبی ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He died of a heart attack brought on by overwork.
[ترجمه ترگمان]او براثر یک حمله قلبی که از شدت کار زیاد شده بود درگذشت
[ترجمه گوگل]او از یک حمله قلبی که توسط کارهای بیشماری به وجود آمد، درگذشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A third heart attack finally finished off the old man.
[ترجمه ترگمان]سرانجام حمله قلبی سوم به پایان رسید
[ترجمه گوگل]سومین حمله قلبی در نهایت مرد پیر را به پایان رساند
[ترجمه شما] ...

مترادف heart attack

سکته (اسم)
halt , apoplexy , infarct , heart attack , rupture of heart

معنی کلمه heart attack به انگلیسی

heart attack
• heart failure, sudden cessation of heart activity
• if someone has a heart attack, their heart begins to beat very irregularly or stops completely.
had a heart attack
• suffered from a heart attack (sudden coronary failure)
suffered a heart attack
• had an unexpected problem with his heart

heart attack را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
حمله قلبی از روی فشار _ علامت سکته
Armita
سکته
Our nieghbor had a heart attack yesterday
همسایه ما دیروز سکته کرد
Summer girl
حمله قلبی
tinabailari
حمله قلبی
John had a heart attack three years ago
سه سال قبل به جان حمله‌ی قلبی دست داد ❣️

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی heart attack

کلمه : heart attack
املای فارسی : هأرت اتک
اشتباه تایپی : اثشقف شففشزن
عکس heart attack : در گوگل

آیا معنی heart attack مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )