برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

heading toward

معنی کلمه heading toward به انگلیسی

heading toward
• going in the direction of, traveling toward (a destination, purpose, etc.)

heading toward را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

F
به سمت چیزی(کسی) رفتن،
چشم انتظار چیزی(کسی) بودن
امید امیدی
راهی شدن
SAJJAD
its heading towards me
داره یه راست میاد سمت من

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی heading toward مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )