برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

head hunt

/ˈhedˈhənt/ /hedhʌnt/

بریدن سردشمن وبردن ان بعنوان غنیمت ونشانه پیروزی

head hunt را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی head hunt
کلمه : head hunt
املای فارسی : حعیا هونت
اشتباه تایپی : اثشی اعدف
عکس head hunt : در گوگل

آیا معنی head hunt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران