برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

head banging


سرکوبش روانشناسى : کوبیدن سر

head banging را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی head banging

کلمه : head banging
املای فارسی : هد بانگینگ
اشتباه تایپی : اثشی ذشدلهدل
عکس head banging : در گوگل

آیا معنی head banging مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )