برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

head band

/ˈhedˈbænd/ /hedbænd/

روسری زنانه، پیشانی بند، درکتاب شیرازه

head band را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی head band

کلمه : head band
املای فارسی : حعیا بند
اشتباه تایپی : اثشی ذشدی
عکس head band : در گوگل

آیا معنی head band مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )