برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
he - hit - his - head - on - the - door
شبکه مترجمین ایران

he hit his head on the door

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زسنب
سرش خورد به در

Amir
سرش به در خورد
Fatemeh
سرش به در برخورد کرد
🖤🐺Parsa🐺🖤
او سرش به در خورد
at
سر او به در خودر
مبین
او سرش به در برخورد کرد
ay
سر او به در خورد
امیرحسین باقریان
او سرش به در خورد
مهلا
سرش به دربرخوردکرد
Zahra
سرش به در خورد
عسل شرافت
او (مذکر ) سرش را به در زد
:(
Soroush
سر اوبه در زد یابرخورد کرد
نوید
سرش به در خورد و زخمی شد
🌸
او سرش را به در زد
Sogand
سرش به در خورد
🕸🕷ALI🕷🕸
کَلِش خورد تو در
با کَله رفت تو در

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی he hit his head on the door مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )