برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hbd

hbd را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maryammrdn
Happy birthday day
زاد روزت مبارک
?
H=happy
B=birth
D=day
🙂🙂
مخفف=
Happy birth day
★★★
HBD مخفف HAPPY BIRTHDAY
یعنی تولدت مبارک🎈
مصیب
افسرده
Parniyan
مخففhappy birthday
h.b.d
ستایش
تولدت مبارک💌
Ehsan.najfi
H=HAPPY_______زاد روزت مبارک یا تولدت مبارک
B=BIRTH
D=DAY

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی hbd مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )