برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
have - what - it - takes

have what it takes

have what it takes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمد هاشمی
مرد کاری بودن( منظور ویژگی های مخصوص به کاری رو داشتن)

McGraw_hills:👇👇👇
to have the skills, power, intelligence, etc., to do .something

Eg: I don't have what It takes.
مرد این کار نیستم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی have what it takes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )