برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1392 100 1

have the last laugh


پس از ناراحتی نومیدی (و غیره) فایق شدن یا پیروز از کار درآمدن، خنده ی آخر را کردن

واژه have the last laugh در جمله های نمونه

1. She smiled shyly, because she knew she would have the last laugh on them.
[ترجمه ترگمان]او با حجب و حیا لبخند زد، چون می‌دانست که آخرین خنده آن‌ها را خواهد کرد
[ترجمه گوگل]او لبخند زد، به طوری که او می دانست که او آخرین خنده آنها را داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Men make jokes about women drivers, but women have the last laugh - their insurance rates are cheaper.
[ترجمه ترگمان]مردان درباره رانندگان زن جوک درست می‌کنند، اما زن‌ها آخرین خنده را دارند - میزان بیمه آن‌ها ارزان‌تر است
[ترجمه گوگل]مردان جوایز را درباره رانندگان زن می نویسند، اما زنان می خندند نرخ بیمه آنها ارزان تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Des O'Connor is expecting to have the last laugh on his critics by soaring to the top of the Christmas hit parade.
[ترجمه ترگمان]دس O انتظار دارد آخرین خنده منتقدان خود را با پرواز به بالای این رژه کریسمس داشته باشد
[ترجمه گوگل]Des O'Connor انتظار می رود آخرین خنده در منتقدان خود را با افزایش به بالا از رژه رقص کریسمس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We'll ...

معنی کلمه have the last laugh به انگلیسی

have the last laugh
• get the better of

have the last laugh را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehdi
موفق شدن در یک مشاجره(در یک شرایط محال و غیر ممکن)
محمد هاشم امیری
موفق شدن در کار غیر ممکن
I have last laugh in that ceremony

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی have the last laugh
کلمه : have the last laugh
املای فارسی : هو تاه لست لوق
اشتباه تایپی : اشرث فاث مشسف مشعلا
عکس have the last laugh : در گوگل

آیا معنی have the last laugh مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )