برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
have - it - out - with
شبکه مترجمین ایران

have it out with

have it out with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
موضوعی در میون گذاشتن با دیگران
حل کردن اختلاف
Mo
منازعه کردن
Mohammed nsa
منازعه کردن
محمد نصر
مطرح کردن مسله مورد اختلاف و حل و فصل و بحث پیرامون آن
I am going to have it out with him this evening
تصمیم دارم مسله را امروز بعد از ظهر با اون مرد حل و فصل کنم
Mohsen...
دعوا کردن با...
نزاع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی have it out with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )