برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
have - eyes - on - sth
شبکه مترجمین ایران

have eyes on sth

have eyes on sth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
پاییدن / جمع بودن حواس به چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی have eyes on sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )