برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
have - dog - in - fight
شبکه مترجمین ایران

have dog in a fight

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
to have/not have an interest in a conflict
در یک درگیری/کشمکش منافعی داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی have dog in a fight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )