برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

hater

واژه hater در جمله های نمونه

1. Braccio was a hater of idleness.
[ترجمه Hosseini] Braccio از بیکاری نفرت داشت.
|
[ترجمه ترگمان]Braccio از تنبلی بیزار بود
[ترجمه گوگل]Braccio نفرت از بیکاری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm not a woman hater, I just don't like Joan.
[ترجمه آذر] من از زنها متنفر نیستم، فقط از ژان خوشم نمییاد. همین.
|
[ترجمه ترگمان]من زن hater نیستم، فقط جون رو دوست ندارم
[ترجمه گوگل]من زن دزدی نیستم، فقط جوآن را دوست ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Davis is a notorious woman hater.
[ترجمه ترگمان]دیویس \"یه زن بدنام از\" hater \"- ه\"
[ترجمه گوگل]دیویس یک زن متاهل بدنام است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه hater به انگلیسی

hater
• loather, despiser, one who hates
woman hater
• misogynist, one who dislikes women extremely

hater را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ارغوان
نفرت انگیز
اکرم حسینی
کینه توز
حسین ایزی
آدم منفی باف
طالب
باید بدخواه معنی بده
یه لفظ امروزی
کینه توز؟!!
Nzi Gbn
بَــــــدخــــواه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی hater مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )