برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

has


سوم شخص مفرد در زمان حال از فعل: have، دارد

بررسی کلمه has

( verb )
• : تعریف: 3rd person present sing. of have.

واژه has در جمله های نمونه

1. has anything new cropped up?
آیا چیز تازه‌ای پیش‌آمده است‌؟

2. has the sun originated from a primordial mass of gas?
آیا خورشید از یک توده‌ی گاز اولیه به وجود آمده‌؟

3. has your father gone anywhere?
آیا پدرتان جایی رفته است‌؟

4. "c" has a hard sound in "carry" and a soft sound in "medicine"
حرف "c" در واژه‌ی "carry" صدای سخت (کاف) دارد و در واژه‌ی "medicine" صدای نرم (سین) دارد.

5. "home" has different connotations from "house"
همباره‌های (معانی ضمنی) "home" با "house" فرق دارد.

6. . . . misfortune has forced us to seek refuge here
. . . از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم

7. age has blanched his hair
گذشت زمان موی او را سفید کرده است.

8. age has helped moderate his political views
سالخوردگی باعث تعدیل دیدگاه‌های سیاسی او شده است.

9. ahmad has a servile attitude toward his superiors
احمد نسبت به مافوق‌های خود رفتار نوکر مابانه‌ای دارد.

10. ahmad has highly recommended this book
احمد خیلی این کتاب را توصیه کرده است.

11. ahmad has retained two lawyers
احمد دو وکیل استخدام کرده است.

12. akbar ...

معنی عبارات مرتبط با has به فارسی

(عامیانه - شخص یا چیزی که سابقا متداول یا موثر بوده است ولی نه اکنون) دیروزین، از کارافتاده، آدم از دور خارج شده، بوده، بوده است، سابقا

مخفف has

عبارت کامل: Hungarian Academy of Sciences
موضوع: مکان و موقعیت
آکادمی علوم مجارستان مهم ترین و معتبرترین مرکز آموزشی در کشور مجارستان می باشد که در شهر بوداپست واقع شده است.

این آکادمی در سال ۱۸۲۵ به پیشنهاد کنت ایستوان ژچنی تاسیس گردید. ابتدا مکانی برای گردهمایی افراد تحصیل کرده بود و سپس در سال های بعدی بصورت مرکز آموزش و مطالعات زبان مجاری در آمدودر نهایت به سبکی رنسانسی در سال ۱۸۶۵ به مرحله اصلی خود رسید.

معنی کلمه has به انگلیسی

has a bachelor's degree
• has completed the first academic degree at a college or university (bachelor's degree)
has a bee in his bonnet
• has a persistent thought in his head
has a belly full
• has had enough, is angry, is exasperated, has an excessive amount
has a big mouth
• cannot keep a secret, blabs about everything; cannot keep silent, speaks without thinking
has a bone to pick with
• has a dispute with, has a point of contention with; has a big problem he has to discuss with the source of the problem
has a car
• possesses an automobile
has a chance
• has the possibility, possesses a chance
has a clear conscience
• feels he did nothing wrong, has nothing to feel guilty about
has a cold
• sick with a cold
has a doctor's degree
• has been granted the third and highest academic degree at a college or university, has completed a doctorate degree
has a family
• possesses a family of his own
has a finger in the pie
• is involved, has a vested interest
has a future
• has the ability to succeed
has a good body
• possesses an attractively formed body
has a good head for
• has aptitude for, has ability in, has a talent for
has a good head on his shoulders
• smart, intelligent, clever, with a brain
...

has را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ARIA SAFARI
ویژگی‌ فیزیکی مثل رنگ چشم یا پوست و غیره
تق
افرین
للهللاتهه
وتالال
ایوب نعمتی
زمان حال فعل have برای سوم شخص مفرد
(he, she, it)

مثال :
she has
he has
it has
😉😉😌😌😞😞
دارد
He has soda pop
نادر حقیقی
داشتن، دارا بودن، گذاشتن، رسیدن به، دانستن، کردن، جلب کردن، بدست آوردن، بهره مند شدن، مالک بودن، وادار کردن، صرف کردن.
Nn

Present perfect for have or has ........... Example she has been to mashed
ابوالفضل
چیزی داشتن.مطعلق به کسی.ماله او.

مثال he has car

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی has
کلمه : has
املای فارسی : حس
اشتباه تایپی : اشس
عکس has : در گوگل

آیا معنی has مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )