برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

harper

/ˈhɑːrpər/ /ˈhɑːpə/

معنی: چنگ نواز

واژه harper در جمله های نمونه

1. Harper was a teacher by profession.
[ترجمه ترگمان] هارپر یه معلم حرفه بود
[ترجمه گوگل]هارپر معلم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At last, Harper deigned to speak.
[ترجمه ترگمان]بالاخره هار پر سر و صدا کرد
[ترجمه گوگل]در نهایت، هارپر فرمانبردار سخن گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Presenter Fiona Harper will be hosting the show .
[ترجمه ترگمان]و \"فیونا هارپر\" میزبان برنامه - ه
[ترجمه گوگل]فیونا هارپر میزبان نمایش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Harper rode up to the man and saw the broken wheel spokes impaled in his belly and groin.
[ترجمه ترگمان]هار پر به طرف مرد رفت و چرخ شکسته چرخ شکسته را دید که به شکم و کشاله ران او کشیده شده‌بود
[ترجمه گوگل]هارپر به سمت مرد حرکت کرد و چرخ های چرخ شکسته را در شکم و کشاله ران دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف harper

چنگ نواز (اسم)
harper

معنی کلمه harper به انگلیسی

harper
• person that plays the harp
harper lee
• nelle harper lee (born 1926), united state writer who is famous for her novel "to kill a mockingbird"

harper را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی harper

کلمه : harper
املای فارسی : هارپر
اشتباه تایپی : اشقحثق
عکس harper : در گوگل

آیا معنی harper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )