برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

harp seal


(جانور شناسی) سیل قطبی (pagophilus groenlandicus که کوچگر است)

بررسی کلمه harp seal

اسم ( noun )
• : تعریف: a migratory seal of arctic regions, whose young have white, woolly fur.

harp seal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی harp seal

کلمه : harp seal
املای فارسی : هارپ سال
اشتباه تایپی : اشقح سثشم
عکس harp seal : در گوگل

آیا معنی harp seal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )