برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

harmfully


چنانکه اسیب رساند یاصدمه زند، بطورمضریاموذی

واژه harmfully در جمله های نمونه

1. This includes the licenses of non-free software, and harmfully restrictive copyright laws.
[ترجمه ترگمان]این شامل مجوز نرم‌افزار غیر آزاد، و محدود کردن قوانین کپی‌رایت محدود است
[ترجمه گوگل]این شامل مجوز نرم افزار غیر آزاد و قوانین کپی رایت مضر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. However, video of multimedia service will be harmfully influenced from high variation of usable bandwidth and lack of QoS guarantee over widespread Internet and wireless network.
[ترجمه ترگمان]با این حال، ویدیو سرویس چند رسانه‌ای از تنوع بالای پهنای باند قابل‌استفاده و فقدان تضمین QoS بر روی شبکه‌های گسترده اینترنت و بی‌سیم تاثیر می‌پذیرد
[ترجمه گوگل]با این حال، ویدئو از خدمات چند رسانه ای مضر خواهد بود از تغییرات بالا پهنای باند قابل استفاده و عدم تضمین QoS در اینترنت گسترده و شبکه های بی سیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Frequent excessive consumption can harmfully interfere with the user's well - being.
[ترجمه ترگمان]مصرف بیش از حد مکرر می‌تواند با سلامت کاربر اختلال ایجاد کند
[ترجمه گوگل]مصرف مکرر بیش از حد می تواند به سلامت کاربر آسیب برساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه harmfully به انگلیسی

harmfully
• injuriously, damagingly, hurtfully

harmfully را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موسی
harmfully(adv) = به طور مضر،به طور زیان بخش،به طور آسیب رساننده،به طور زیانبار،به طور مخرب،به طور پرگزند،به طور زیان آور ،به طور خطرناک،به طور مخاطره آمیز ،به طور مضرت بخش

Definition =به روشی که باعث آسیب شود

examples:
1-The drug may interact harmfully with other medicines.
این دارو ممکن است با سایر داروها اثر متقابل مضری داشته باشد.
2-Her comments were not only unkind, but harmfully misleading.
اظهارات او نه تنها بی مهر بود ، بلکه به طرز مخربی گمراه کننده بود.
3-Children may be harmfully affected by other people being free to smoke in public places.
کودکان ممکن است به طور زیانبار تحت تأثیر قرار بگیرند که افراد دیگر در مکان های عمومی آزادانه سیگار بکشند.
4-Some former empolyees claim they have been harmfully exposed to radiation.
برخی از کارمندان سابق ادعا می کنند که در معرض تابش مضر اشعه قرار گرفته اند.
5-Too many people in this country are drinking harmfully.
تعداد زیادی از مردم در این کشور مشروبات الکلی مضر می نوشند.
6-There are cases where the interests of the parents wrongfully and sometimes harmfully take precedence over the interests of the child.
پرونده هایی وجود دارد که منافع والدین به طور نادرست و گاهی آسیب رساننده بر منافع کودک ارجحیت(اولویت) دارد.
7-The supervision was harmfully lax and careless.
نظارت به طور مضرت بخشی سست و بی دقت بود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی harmfully

کلمه : harmfully
املای فارسی : هرمفوللی
اشتباه تایپی : اشقئبعممغ
عکس harmfully : در گوگل

آیا معنی harmfully مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )