برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

hardly ever

/ˈhɑrdli ˈɛvər/ /ˈhɑrdli ˈɛvər/

واژه hardly ever در جمله های نمونه

1. In Italy people hardly ever cohabit.
[ترجمه علی] در ایتالیا افراد به ندرت با هم همزیستی می‌کنند.
|
[ترجمه bit] در ایتالیا مردم به سختی باهم همزیستی می کنند
|
[ترجمه عسل] در ایتالیا مردم به ندرت با هم همزیستی میکنند
|
[ترجمه سمانه] در ایتالیا افراد به ندرت با یکدیگر همزیستی می کنند
|
[ترجمه Nika] در ایتالیا افراد به ندرت باهم همزیستی میکنند|
...

معنی کلمه hardly ever به انگلیسی

hardly ever
• rarely, not often, seldom

hardly ever را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amin
به ندرت
پوریا m
اندکی
omid
به سختی
منیره
بندرت
فاطمه
بندرت
Armin
به ندرت
somaye
به ندرت
مهدی
به ندرت-خیلی خیلی کم
رز
ده درصد زمان
ANAHITA
تقریبا همیشه ، بندرت
seti
به ندرت
پروانه
به ندرت
پیام
همواره به سختی
mitra
به ندرت
sognd
به ندرت
nazanin
به ندرت,کم
nazanin
به ندرت ,کم
ثنا
به ندرت
مهدی زارعی
خیلی کم/به سختی/به ندرت
Fazmet
به ندرا
علی عدالت
به ندرت

10%
Saeed
Rarely
نیایش
به ندرت ، کم کم، خیلی کم
M
Hard میشه سفت و محکم ،مشکل،دشوار،پرکار،به سختی ، خیلی زیاد
Ever هم میشود تاکنون ، از وقتی که
هدیه
به ندرت خیلی کم
Hadi
به ندرت، گاهی اوقات
Ok
بسیار کم _ اندک
ماهان
به ندرت
امین دانش
به ندرت
Amirreza
به ندرت
آناهیتا
به ندرت،کمتر اوقات
Sepanta
به ندرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی hardly ever مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )