برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hard surface

/ˈhɑːrdˈsɜːrfəs/ /hɑːdˈsɜːfɪs/

سطح چیزی مثل جاده را فرش کردن، اجرفرش کردن، سنگفرش کردن

hard surface را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hard surface

کلمه : hard surface
املای فارسی : هارد سرفیس
اشتباه تایپی : اشقی سعقبشزث
عکس hard surface : در گوگل

آیا معنی hard surface مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )