برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1710 100 1
شبکه مترجمین ایران

hard nut to crack

/hɑrd nʌt tu kræk/ /hɑːd nʌt tuː kræk/

(شخص یا چیز) سخت، دشوار، آنچه که فهم یا پرداختن به آن مشکل است

معنی کلمه hard nut to crack به انگلیسی

hard nut to crack
• unyielding, unbending, obdurate, stubborn

hard nut to crack را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناشناس ک
شخص غیر قابل نفوذ
رضا
کسیکه درک کردنش سخته و
مشکلی که حل کردنش سخته.
حسام
شخص یک دنده و کله شق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hard nut to crack

کلمه : hard nut to crack
املای فارسی : هارد نات تو کرک
اشتباه تایپی : اشقی دعف فخ زقشزن
عکس hard nut to crack : در گوگل

آیا معنی hard nut to crack مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )