برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hard charge


ورزش : بشدت و حداکثر سرعت راندن

hard charge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود پهلوان
مصمم، پیگیر، با پشتکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hard charge

کلمه : hard charge
املای فارسی : هارد چرگه
اشتباه تایپی : اشقی زاشقلث
عکس hard charge : در گوگل

آیا معنی hard charge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )