برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

hard bake


یکجور بادام سوخته

hard bake را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hard bake
کلمه : hard bake
املای فارسی : هارد باکه
اشتباه تایپی : اشقی ذشنث
عکس hard bake : در گوگل

آیا معنی hard bake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )