برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1731 100 1
شبکه مترجمین ایران

hanger

/ˈhæŋər/ /ˈhæŋə/

معنی: اعلام کننده، چنگک لباس، جا رختی، اویزان کننده، معلق کننده
معانی دیگر: کسی که (چیزی را) آویزان می کند، آویزگر، (نادر) جلاد، ماءمور به دار زدن، (هر چیز آویختنی به ویژه) شمشیر، دشنه، اسکلت یاچهارچوبه ای که از سقف اویتخه ودارای بلبرینگ برای حرکت دادن ماشین باشد

بررسی کلمه hanger

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who hangs something.

(2) تعریف: a frame with a hook at the top, usu. made of wire, wood, or plastic, and shaped so that one may hang clothes over it for storage.

(3) تعریف: any device used to hang something.

- a plant hanger
[ترجمه ترگمان] یک plant
[ترجمه گوگل] گیاه آویز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه hanger در جمله های نمونه

1. He disentangled his overcoat from the coat - hanger.
[ترجمه ترگمان]پالتوی خود را باز کرد
[ترجمه گوگل]او پالتو را از کت - آویز پاره کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I hung my coat up on a hanger.
[ترجمه Anahid] من کت خودم را روی یک چوب لباسی انداختم(اویزان کردم)
|
[ترجمه ترگمان]کتم را روی یک چوب‌لباسی اویزان کردم
[ترجمه گوگل]من کت خود را بر روی یک آویز آویزان کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Hanger Lane underpass was closed through flooding.
[ترجمه ترگمان]جاده Hanger Lane از طریق سیل بسته شد
[ترجمه گوگل]حوضچه خط فرعی از طریق سیل بسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In 196 the ultimate clothes hanger ap-peared: Twiggy.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف hanger

اعلام کننده (اسم)
annunciator , blazer , hanger , pronouncer
چنگک لباس (اسم)
hanger , clothes tree , clothing hanger
جا رختی (اسم)
hanger , portmanteau , wardrobe , coat hanger , costumier
اویزان کننده (اسم)
hanger
معلق کننده (اسم)
hanger

معنی عبارات مرتبط با hanger به فارسی

سربار، طفیلی، مفت خور، انگل، چاپلوس، وابسته، متکی بر، موی دماه، مفت خور انگل، دنبال رو
مطلب یا داستان جالب
(در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی) برنامه یا فیلم چند شبه (سریال) که هر شب با صحنه ای هیجان انگیز تمام می شود
چوب لباسی، رخت آویز
جارختی، جالباسی رخت اویز، چوب رخت
کاغذ چسبان، کاغذ بدیوارزن
قلاب دیگ

معنی hanger در دیکشنری تخصصی

[سینما] آویز
[عمران و معماری] آویزه - آشیانه هواپیما - آشیانه - انبار سرپوشیده
[نساجی] گیرکردن نخ پود ، پشت گره تار و بافته شدن گره در پارچه
[کوه نوردی] برگه
[نفت] فلنج تعلیق
[مهندسی گاز] میله گرد ، نگهدارنده تیرآهن
[نفت] رگه ی دانه تسبیحی - لوله آویز
[نفت] آویز جداره
[سینما] سریال
[کوه نوردی] چنگک باریک
[سینما] فیلم گیر
[عمران و معماری] آویز قالب
[زمین شناسی] آویز قالب
[عمران و معماری] گیره دریچه
[نفت] آویز آستره
[نفت] لوله آویز
[نفت] اویز ساقه ی تلمبه
[نفت] نگه دار لوله ی استخراج

معنی کلمه hanger به انگلیسی

hanger
• wire device on which clothes are hung; peg or stand for hanging clothes
• a hanger is a curved piece of metal or wood used for hanging clothes on.
hanger on
• a hanger-on is a person who tries to be friendly with a richer or more important person or group, especially for his or her own advantage.
cliff hanger
• suspenseful drama; suspenseful situation; contest the outcome of which is uncertain up to the very end
• if you describe a situation as a cliff-hanger, you mean that it is very exciting or frightening, because you are left for a long time not knowing what will happen next.
clothes hanger
• device from which clothes are suspended (for storage and to prevent wrinkling)
coat hanger
• a coat hanger is a curved piece of wood, metal, or plastic for hanging clothes on.
paper hanger
• (american and canadian slang) counterfeiter
wire hanger
• hanger made of wire on which clothes are hung; wire that supports or connects material

hanger را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
چوب لباسی
مجید امیراحمدی
مفتخور
محمد حسین کریمی
چوب لباسی..جا لباسی
محمدصادق
عمومی = چوب لباسی
هوانوردی = آشیانه هواپیماهای غیر نظامی
***
چوب لباسی
Elena
جا لباسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hanger

کلمه : hanger
املای فارسی : هنگر
اشتباه تایپی : اشدلثق
عکس hanger : در گوگل

آیا معنی hanger مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )