برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

hangar

/ˈhæŋər/ /ˈhæŋə/

معنی: پناهنگاه، اشیانه هواپیما
معانی دیگر: (هواپیما) آشیان، آشیانه، پناهگاه هواپیما، حفاظ

بررسی کلمه hangar

اسم ( noun )
• : تعریف: a shelter for aircraft.

- The plane was maneuvered slowly into the hangar.
[ترجمه ترگمان] هواپیما به آرامی به سوی آشیانه هواپیما هدایت شد
[ترجمه گوگل] هواپیما به آرامی به آشیانه مانور می داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه hangar در جمله های نمونه

1. The plane nosed into the hangar.
[ترجمه ترگمان]هواپیما به آشیانه هواپیما رفته بود
[ترجمه گوگل]هواپیما به عقب افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They met for four hours at an airplane hangar in Phoenix on March 6 to start the negotiations.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها برای چهار ساعت در یک آشیانه هواپیما در فونیکس در ۶ مارس برای شروع مذاکرات تشکیل جلسه دادند
[ترجمه گوگل]آنها برای ملاقات 4 ساعته در یک انبار هواپیما در فینیکس در 6 مارس ملاقات کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their hangar complex at Coventry Airport is capable of major airframe overhaul, modification and repair.
[ترجمه ترگمان]مجتمع آشیانه شان در فرودگاه کاونتری قادر به تعمیر و تعمیر و تعمیر هواپیما، اصلاح و تعمیر هواپیما است
[ترجمه گوگل]مجتمع انگره خود را در فرودگاه کولنتری قادر به تعمیر، اصلاح و تعمیر هواپیما بزرگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The hangar was used to service and prepare parachutes for the armed services.
[ترجمه ترگمان]آشیانه برای خدمت کردن و آماده کردن چتر برای خدمات ...

مترادف hangar

پناهنگاه (اسم)
hangar
اشیانه هواپیما (اسم)
hangar

معنی کلمه hangar به انگلیسی

hangar
• airplane shed, building in which aircraft are kept
• a hangar is a large building where aircraft are kept.

hangar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاملو
عمران : تیر طره
Sunflower
hangar deck

a deck on an aircraft carrier that is below the flight deck and that is used as a hangar
مسقوط طلا
پارکینگ هواپیما

a large building with an extensive floor area, typically for housing aircraft

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hangar

کلمه : hangar
املای فارسی : هنگر
اشتباه تایپی : اشدلشق
عکس hangar : در گوگل

آیا معنی hangar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )