برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

hang fire


1- (سلاح آتشین) کند کار بودن، دیر آتش شدن 2- (آدم) آهسته کار بودن 3- قطعی نبودن

واژه hang fire در جمله های نمونه

1. The project had hung fire for several years because of lack of funds.
[ترجمه ترگمان]این پروژه چندین سال است که به دلیل کمبود بودجه به آتش کشیده شده‌است
[ترجمه گوگل]این پروژه به دلیل کمبود بودجه برای چندین سال به طول انجامید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The project had hung fire for several years for lack of funds.
[ترجمه ترگمان]این پروژه چندین سال است که به دلیل کمبود بودجه به آتش کشیده شده‌است
[ترجمه گوگل]این پروژه برای چندین سال به علت کمبود بودجه، آتش زده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I think we should hang fire for a week.
[ترجمه ترگمان]فکر کنم باید یه هفته دیگه آتیش بگیریم
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم ما باید برای یک هفته یک آتش نشان دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Our plans must hang fire for a time.
[ترجمه ترگمان]نقشه ما باید برای مدتی آتش داشته باشد
[ترجمه گوگل]برنامه های ما باید برای مدت زمان یکبار آویزان شود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه hang fire به انگلیسی

hang fire
• delay, wait

hang fire را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

متین
آویزون کردن آتیش
M.A
عجولانه تصمیم نگرفتن،تعلل در تصمیم گیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hang fire

کلمه : hang fire
املای فارسی : هنگ فایر
اشتباه تایپی : اشدل بهقث
عکس hang fire : در گوگل

آیا معنی hang fire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )