برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

hang by a thread

واژه hang by a thread در جمله های نمونه

1. The player's career is hanging by a thread after this latest injury to his knee.
[ترجمه ترگمان]حرفه این بازیکن پس از آخرین آسیب به زانو در حال آویزان شدن است
[ترجمه گوگل]بعد از این آخرین آسیب به زانو، حرفه ای بازیکن با یک موضوع آویزان می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His life hung by a thread.
[ترجمه ترگمان]زندگیش با نخ آویخته شده بود
[ترجمه گوگل]زندگی او توسط یک موضوع آویزان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The mayor's political future has been hanging by a thread since the fraud scandal.
[ترجمه ترگمان]آینده سیاسی شهردار از زمان انتشار یک رسوایی بر سر زبان‌ها افتاده‌است
[ترجمه گوگل]آینده سیاسی شهردار از زمان رسوایی تقلب حل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is still in hospital, his life hanging by a thread.
[ترجمه ترگمان]، اون هنوز تو بیمارستانه زندگیش با نخ آویزون شده
[ترجمه گوگل]او هنوز در بیمارستان زندگی می کند، زندگی او حلقه ای است
[ترجمه شم ...

معنی کلمه hang by a thread به انگلیسی

hang by a thread
• be in a precarious situation

hang by a thread را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علرضا
به یه تار مو بند بودن
شبنم اقبال زاده
پا در هوا ماندن و نامعلومی عاقبت
شبنم اقبال زاده
بر روی لبه ی پرتگاه قدم برداشتن
Figure
در معرض نابودی، فروپاشی یا مرگ قرار داشتن
در شرایط یا موقعیت متزلزل/ نامساعد/خطرناک/نابسامان/نامتعادل بودن
در موقعیت نامعلوم یا نامشخصی قرار گرفتن
در شرایط شکننده ای بودن
*به تار مویی بند بودن
* پا در هوا بودن


معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hang by a thread مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )