برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hang a right

hang a right را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
turn right

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی hang a right مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )