برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

handwriting

/ˈhænˌdraɪtɪŋ/ /ˈhændraɪtɪŋ/

معنی: خط، دست خط
معانی دیگر: دست نویسی، دست نوشته، سبک دست نویسی، (قدیمی) نسخه ی خطی

بررسی کلمه handwriting

اسم ( noun )
مشتقات: handwritten (adj.)
(1) تعریف: writing produced by hand, as with a pen or pencil.
مشابه: hand, script

- There was faded handwriting on the inside of the book's cover.
[ترجمه ترگمان] روی جلد کتاب خطی محو شده بود
[ترجمه گوگل] دست خط ضخیم در داخل پوشش کتاب وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the visual characteristics of such writing of a particular person.
مشابه: hand

- He has an angular handwriting.
[ترجمه ترگمان] خط گوشه‌دار دارد
[ترجمه گوگل] او دارای دست خط زاویه ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه handwriting در جمله های نمونه

1. crabbed handwriting
خط کج و کوله

2. his handwriting is horrible
خط او وحشتناک است.

3. his handwriting is illegible
خط او ناخوانا است.

4. his handwriting is not readable
خط او خوانا نیست.

5. legible handwriting
خط خوانا

6. my handwriting is worse than yours
خط من از خط شما بدتر است.

7. nastalligh handwriting
خط نستعلیق

8. pellucid handwriting
خط خوانا

9. the handwriting of my grandfather aseyd ebrahim was very beautiful
دستخط پدربزرگم آسید ابراهیم بسیار زیبا بود.

10. uneven handwriting
دستخط ناموزون

11. a neat handwriting
خط قشنگ و خوانا

12. a tremulous handwriting
دستخط حاکی از رعشه

13. reading his handwriting is quite a task
خواندن خط او کاملا دشوار است.

14. your cursive handwriting is hard to read, please print! ...

مترادف handwriting

خط (اسم)
hand , order , groove , way , road , character , bar , mark , letter , row , line , file , feature , writing , track , script , streak , charter , letter missive , stripe , calligraphy , rut , ruler , ruck , message , legend , fascia , stria , handwriting , penmanship , printmaking , tails
دست خط (اسم)
hand , writing , script , longhand , manuscript , handwriting , rescript

معنی کلمه handwriting به انگلیسی

handwriting
• writing done by hand; individual style of writing
• your handwriting is your style of writing with a pen or pencil.
handwriting on the wall
• clear sign, omen, something that is an obvious symbol
calligraphic handwriting
• art of stylistic handwriting, art of beautiful handwriting
illegible handwriting
• undecipherable handwriting, handwriting which is hard to read or decipher
in handwriting
• written out by hand, not printed
sloppy handwriting
• messy penmanship, handwriting that is not written carefully and is hard to read

handwriting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shiva_sisi‌
دست خط،هر فرد دست خطی دارد
مینا عنایتی
خط ، دستخط.
tinabailari
خط ، دست خط 🤰🏻🤰🏻
if you want to improve your handwriting you must practice
اگر می خواهی دست خطت را ارتقا بدی باید تمرین کنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی handwriting

کلمه : handwriting
املای فارسی : هندوریتینگ
اشتباه تایپی : اشدیصقهفهدل
عکس handwriting : در گوگل

آیا معنی handwriting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )