برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1437 100 1

handout

/ˈhænˌdɑːwt/ /ˈhændaʊt/

معنی: خیرات، خیر، اعانه، نوبت بازی
معانی دیگر: صدقه، اعانه (معمولا به صورت خوراک یا لباس نیم دار)، دستمردی، بلا گردان، دهش، رجوع شود به: news release

بررسی کلمه handout

اسم ( noun )
(1) تعریف: a charitable offering of food, clothing, money, or the like to the poor or needy.
مشابه: charity

(2) تعریف: a sample or piece of printed matter distributed free of charge.
مشابه: bonus

واژه handout در جمله های نمونه

1. All those eligible will receive a cash handout.
[ترجمه ترگمان]همه این افراد واجد شرایط، اعانه نقدی دریافت خواهند کرد
[ترجمه گوگل]همه کسانی که واجد شرایط دریافت یک بخش نقدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She came to me asking for a handout.
[ترجمه ترگمان]اون اومد پیش من و درخواست کمک کرد
[ترجمه گوگل]او به من میخواست که یک جزوه بخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Each family is being given a cash handout of six thousand rupees.
[ترجمه ترگمان]به هر خانواده یک اعانه نقدی از شش هزار روپیه داده می‌شود
[ترجمه گوگل]هر خانواده یک شارژ نقدی از شش هزار روپیه دریافت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stuff your money. We don't want a handout.
[ترجمه NILOOFAR] پولاتو جمع کن.نیازی به کمک نداریم.|
...

مترادف handout

خیرات (اسم)
alms , charity , handout
خیر (اسم)
good , well , benefit , boon , alms , handout , welfare , almsdeed , philanthropy , aught , property , benefaction , weal , well-doing
اعانه (اسم)
bounty , benefit , contribution , relief , handout , subsidy , subvention
نوبت بازی (اسم)
handout

معنی کلمه handout به انگلیسی

handout
• donation; announcement to the press; news release; printed matter
• a handout is money, clothing, or food which is given free to poor people.
• a handout is also a document, copies of which are given to a number of people in a meeting or a class.
ask for a handout
• ask for charity, request a donation

handout را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
جزوه
م جهانگیر
جزوه، بروشور، اوراق، اعلامیه
ع ح قاسمی
اعلان‌برگ، آگهنامه، آگهی‌نامه، آگه‌برگ، آگهی‌برگ
ع ح قاسمی
دستبرگ
سعید
handout اگر اسم باشه خیرات معنی میده
اگر فعل باشه برگه راهنما معنی میده
مسعود
دوستی نوشتند اگر فعل باشد معنی جزوه ! اشتباه است . با رجوع به دیکشنری متوجه خواهید شد که
handout کلا اسم است با دو معنی :

1) خیرات
2) جزوه یا برگه راهنما
مریم محبی
جزوه
Hadi
برگه ای که در زمان سخنرانی به حضار داده میشود که شامل نکات اصلی سخنرانی است
مصطفی
Only had handouts to read:تنها موضوعاتی را برای خواندن داشت
رضا
دستبرگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی handout
کلمه : handout
املای فارسی : هندوت
اشتباه تایپی : اشدیخعف
عکس handout : در گوگل

آیا معنی handout مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )