برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1396 100 1

hamster

/ˈhæmstər/ /ˈhæmstə/

معنی: موش بزرگ
معانی دیگر: (جانورشناسی) همستر (نوعی موش صحرایی کاونده و جونده از تیره ی cricetidae که گونه ای از آن به نام mesocricetus auratus در آزمایش های علمی به کار می رود)، موش بزرگ cricetus

بررسی کلمه hamster

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several short-tailed, round-bodied Eurasian rodents that have large cheek pouches, often kept as pets or laboratory animals.

واژه hamster در جمله های نمونه

1. The hamster had got through the wire at the front of its cage.
[ترجمه ترگمان]همستر جلوی قفسش از سیم وارد شده بود
[ترجمه گوگل]هامستری از طریق سیم در جلو قفس خود را دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Was there an effective hamster bait?
[ترجمه ترگمان]طعمه effective بود؟
[ترجمه گوگل]آیا یک طعمه موثر همستر وجود داشت؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Therefore, it pays a hungry hamster or a weak deer to miscarry a male-biased litter and retain a female-biased one.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، یک گوزن گرسنه و یا گوزن ضعیف را برای سقط‌جنین یک آشغال نر متمایل به مرد و حفظ یک زن مغرضانه - جانبدارانه، پرداخت می‌کند
[ترجمه گوگل]بنابراین، یک هامشکر گرسنه یا یک گوزن ضعیف را می پردازد که یک بستر مردانه را محو کند و یک زن با محوریت زن را حفظ کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The hamster appears lifeless if disturbed, but returns to normal in about five minutes.
[ترجمه ترگمان]hamster در صورت اختلال به نظر می‌رسد، اما در حدود پنج دقیقه به حالت عادی بازمی گردد ...

مترادف hamster

موش بزرگ (اسم)
hamster

معنی hamster در دیکشنری تخصصی

hamster
[علوم دامی] هامستر ؛ پستاندار بسیار کوچکی به اندازه یک موش و ا زکروه جوندگان

معنی کلمه hamster به انگلیسی

hamster
• type of small short-tailed rodent native to europe and asia (often kept as a pet)
• a hamster is a small rodent similar to a mouse, which is often kept as a pet.

hamster را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
🐹🐹 همستر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hamster
کلمه : hamster
املای فارسی : همستر
اشتباه تایپی : اشئسفثق
عکس hamster : در گوگل

آیا معنی hamster مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )