برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

hair spray


تافت مو، افشانه ی مو (hairspray هم می نویسند)

بررسی کلمه hair spray

اسم ( noun )
• : تعریف: a liquid fixative applied to the hair from a spray can.

واژه hair spray در جمله های نمونه

1. Use hair spray after shaving, all right ?
[ترجمه ترگمان]بعد از اصلاح صورت، از اسپری مو استفاده کنید؟
[ترجمه گوگل]استفاده از اسپری مو پس از اصلاح، درست است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mary got duded up with hair spray and make up.
[ترجمه ترگمان]مری با اسپری مو بلند شد و بلند شد
[ترجمه گوگل]مری با اسپری موی سرخ شده و آرایش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She sprayed hair spray in her eye by mistake.
[ترجمه ترگمان] اون به خاطر اشتباه اسپری مو روی چشمش پاشید
[ترجمه گوگل]او اشتباه اسپری مو را در چشم او اسپری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This hair spray has made my hair stiff.
[ترجمه ترگمان] این اسپری مو موهام سیخ شده
[ترجمه گوگل]این اسپری مو باعث ایجاد موی سرم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5 ...

hair spray را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hair spray

کلمه : hair spray
املای فارسی : های اسپری
اشتباه تایپی : اشهق سحقشغ
عکس hair spray : در گوگل

آیا معنی hair spray مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )