برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hair splitter

/ˈherˈsplɪtə/ /heəˈsplɪtə/

ادم مو شکاف موشکاف، باریک بین

hair splitter را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hair splitter

کلمه : hair splitter
املای فارسی : های سپلیتر
اشتباه تایپی : اشهق سحمهففثق
عکس hair splitter : در گوگل

آیا معنی hair splitter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )