برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

hair of the dog


(عامیانه) مشروب الکلی که برای از بین بردن خماری صبحگاهی نوشیده شود

واژه hair of the dog در جمله های نمونه

1. Take a hair of the dog that bit you.
[ترجمه ترگمان] یه مو از سگی که گازت گرفته بگیر
[ترجمه گوگل]موی سگ را بچشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The production team also created a "coming soon" sequence midway through Season Two, set to Nazareth's "Hair of the Dog".
[ترجمه ترگمان]تیم تولید همچنین در فصل دوم سریال \"ظاهر شدن\" را ایجاد کرد که به \"موی سگ\" ناصری \" اضافه شد
[ترجمه گوگل]تیم تولیدی همچنین یک فصل 'به زودی' را در نیمه دوم فصل دوم ایجاد کرد که به 'مو سگ' ناصر تعلق دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even a hair of the dog didnt make him feel better.
[ترجمه ترگمان]حتی یک موی سگ هم او را بهتر نمی‌کرد
[ترجمه گوگل]حتی یک مو سگ باعث نگرانی او نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Have a hair of the dog that bit you.
[ترجمه ترگمان] یه مو از سگی داشته باشی که گازت گرفته
[ترجمه گوگل]موی از سگ که کمی شما را داشته باشد
[ترجمه شما] ...

hair of the dog را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مونا
an alcoholic drink taken to cure a hangover.
علی رستمی
صبوحی، شراب بامدادی.

اشاره به این باور عامیانه و خرافی که خوردن موی سگی که فرد را گاز گرفته، منجر به تسکین درد و درمان او می‌شود. بر این اساس نوشیدن شراب صبحگاهی موجب رفع کسالت و سردرد ناشی از شرابخواری شب قبل خواهد شد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hair of the dog

کلمه : hair of the dog
املای فارسی : های اوف تاه دوگ
اشتباه تایپی : اشهق خب فاث یخل
عکس hair of the dog : در گوگل

آیا معنی hair of the dog مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )