برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

hair line


طناب مویی، خط سربالایی دراخرحروف

واژه hair line در جمله های نمونه

1. You may have heard the term hair line hairline fracture.
[ترجمه ترگمان]ممکن است صدای شکستگی مو را شنیده باشید
[ترجمه گوگل]شما ممکن است خط موی سر خط موی سر را شنیده باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She blushed to her hair line and her humiliation was complete.
[ترجمه ترگمان]به بیت تا مرز موهایش سرخ شد و تحقیر او کامل شد
[ترجمه گوگل]او به خط موهایش زل زده بود و تحقیرش کامل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I fired once and the bullet entered her temple at her hair line.
[ترجمه ترگمان]من یه بار شلیک کردم و گلوله وارد معبد موهاش شد
[ترجمه گوگل]من یکبار شلیک کردم و گلوله در معبد او در خط موش وارد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was about fifty, with strands of fair hair covering a receding hair line.
[ترجمه ترگمان]حدود پنجاه سال داشت، با رشته‌های تار موی بور که موهای دور دور خود را پوشانده بود
[ترجمه گوگل]او حدود 50 سال داشت، با رشته های موی منحصر به فرد که یک خط مو را از بین می برد
[ترجمه ...

hair line را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hair line

کلمه : hair line
املای فارسی : های لین
اشتباه تایپی : اشهق مهدث
عکس hair line : در گوگل

آیا معنی hair line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )