برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

hair gel

واژه hair gel در جمله های نمونه

1. This hair gel is guaranteed to add gloss even to the dullest hair.
[ترجمه ترگمان]این ژل مو برای افزودن برق حتی به the موها نیز تضمین شده‌است
[ترجمه گوگل]این مو ژل تضمین شده برای اضافه کردن براق حتی به تلخ ترین مو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They sell lipstick, hair gel, and a whole range of other cosmetics.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها رژلب، ژل مو و طیف وسیعی از لوازم آرایشی دیگر را می‌فروشند
[ترجمه گوگل]آنها رژ لب، ژل مو و طیف وسیعی از لوازم آرایشی دیگر را به فروش می رسانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 'But it isn't perfume. 'I said. 'It's hair gel. '.
[ترجمه ترگمان]اما این عطر نیست گفتم ژل مو است
[ترجمه گوگل]اما این عطر نیست 'گفتم این ژل مو است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You mean that scene where Mary puts hair gel in her hair?
[ترجمه ترگمان]منظورت همون صحنه‌ای که مری توش ژل مو درست میکنه؟
[ترجمه گوگل]شما به این معنی است که جایی که مریم ژل مو را در موهایش قرار می دهد؟
[ترجمه ...

معنی کلمه hair gel به انگلیسی

hair gel
• thick jelly-like material used as a hairstyling aid

hair gel را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی hair gel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )