برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

haim nahman

معنی کلمه haim nahman به انگلیسی

haim nahman
• haim nahman bialik (1873-1934), hebrew poet, national poet of israel
haim nahman bialik
• (1873-1934) hebrew poet, national poet of israel

haim nahman را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی haim nahman مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )