برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

hailstone

/ˈheɪlˌstoʊn/ /ˈheɪlstəʊn/

معنی: تگرگ، دانه تگرگ
معانی دیگر: دانه ی تگرگ، شهنگانه

بررسی کلمه hailstone

اسم ( noun )
• : تعریف: a single pellet of hail.

واژه hailstone در جمله های نمونه

1. The hailstone took a heavy toll of the crops in our village last night.
[ترجمه ترگمان]دیشب hailstone تعداد زیادی محصول را در روستای ما گرفت
[ترجمه گوگل]در اثر تجمع سنگ ها، شباهت های سنگین در روستای ما در شب گذشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hailstone are rattling on the window-panes.
[ترجمه ترگمان]hailstone در شیشه‌های پنجره تلق تلق می‌کنند
[ترجمه گوگل]سنگ های صخره ای روی پنجره های شیشه ای گره خورده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I found a small but perfectly-formed hailstone on my knee, which must have got in through the air vent.
[ترجمه ترگمان]من یک تکه کوچک اما کاملا کامل روی زانوهام پیدا کردم که باید از دریچه هوا رد شده باشه
[ترجمه گوگل]من یک سنگی کوچک اما کاملا شکلدهنده روی زانوی من پیدا کردم که باید از طریق نفوذ هوا به داخل آن منتقل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One great big hailstone, right?
[ترجمه ترگمان]یه \"hailstone بزرگ\" بزرگ، درسته؟
[ترجمه گوگل]یک سنگ بزرگ بزرگ، درست است؟
...

مترادف hailstone

تگرگ (اسم)
hail , corn snow , hailstone , hydrometeor
دانه تگرگ (اسم)
hailstone

معنی hailstone در دیکشنری تخصصی

[آب و خاک] دانه تگرگ
[آب و خاک] غول تگرگ

معنی کلمه hailstone به انگلیسی

hailstone
• ice pellet
• hailstones are tiny balls of ice that fall from the sky when it hails.

hailstone را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hailstone

کلمه : hailstone
املای فارسی : هیلستن
اشتباه تایپی : اشهمسفخدث
عکس hailstone : در گوگل

آیا معنی hailstone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )