برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

hail from


زاده ی محل بخصوصی بودن

بررسی کلمه hail from

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to have as one's place of origin or residence; come from.

واژه hail from در جمله های نمونه

1. These students hail from all parts of the country.
[ترجمه ترگمان]این دانش آموزان از همه بخش‌های کشور hail
[ترجمه گوگل]این دانش آموزان از تمام نقاط کشور خرسند هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Where does the ship hail from?
[ترجمه ترگمان]این کشتی از کجا می‌اید؟
[ترجمه گوگل]از کجا کشتی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And where do you hail from?
[ترجمه ترگمان]از کجا you؟
[ترجمه گوگل]و از کجا می ترسید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Backstreet Boys, who hail from Tampa, sang the National Anthem before the game.
[ترجمه ترگمان]سرود ملی Backstreet که از تامپا (تمپا)به گوش می‌رسید، سرود ملی را قبل از مسابقه خواند
[ترجمه گوگل]پسران Backstreet، که از تامپ پریده اند، قبل از بازی سرود ملی را خوانده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

hail from را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
متولد یا بزرگ شده ی محلی خاص بودن، بچه ی جایی بودن، اهل جایی بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hail from

کلمه : hail from
املای فارسی : هایل فروم
اشتباه تایپی : اشهم بقخئ
عکس hail from : در گوگل

آیا معنی hail from مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )