برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1438 100 1

had

/hæd/ /hæd/

(زمان گذشته و اسم مفعول: have) داشت، داشتم، داشتی، داشتید، داشتند، داشتیم، زمان ماضی واسم مفعول فعل have

بررسی کلمه had

( verb )
• : تعریف: past tense and past participle of have.

واژه had در جمله های نمونه

1. had best
باید،بهتر است،خوب است

2. had better
باید،بایست،بهتر است

3. had better
(بدون to به کار می‌رود) بهتر است که،بهتر بود که

4. had rather
(انگلیس) ترجیح (می‌دهم که)،بیشتر (در آمریکا: would rather)

5. had sooner
ترجیح می‌داد (که)،می‌خواست (یا می‌خواستم)

6. abraham had children in the autumn of his life
ابراهیم در خزان زندگی بچه‌دار شد.

7. backache had plagued him
کمردرد او را ذله کرده بود.

8. birds had turned the branch into a perch
پرندگان شاخه‌ی درخت را نشیمنگاه خود کرده بودند.

9. blood had caked in his hair
خون در موهای سرش خشکیده بود.

10. blood had flecked the snow
خون برف‌ها را لکه‌لکه کرده بود.

11. blood had spotted the snow
خون برف‌ها را لک کرده بود.

12. cancer had eroded the bone
سرطان استخوان را ازبین برده بود.

13. clow-worms had set the bushes alight
کرم‌های شبتاب بوته‌ها را نورانی کرده بودند.

14. corrupti ...

معنی کلمه had به انگلیسی

had
• had is the past tense and past participle of have.
had a bad experience
• experienced something which left unpleasant memories
had a bad reputation
• thought of as a bad person, considered to be a dangerous person
had a bad time
• had an unpleasant time, did not enjoy himself
had a chat
• conversed briefly with, spoke together for a short period of time
had a child
• bore a child, gave birth to a child
had a cold
• came down with a cold, suffered from a cold (viral infection of the respiratory tract)
had a curettage
• underwent an abortion early in a pregnancy
had a difficult birth
• had a laborious delivery, had a problematic delivery
had a face as long as a fiddle
• had a long face, looked very sorrowful
had a feast
• had a banquet, celebrated, feasted, dined, ate well
had a feeling
• perceived, had a hunch, his heart told him so
had a fever
• came down with a fever, suffered from a fever (abnormally increased body temperature)
had a firsthand experience with
• had a direct encounter with
had a fit
• became hysterical, lost control
had a good time
• had fun, was entertained
had a great success
• succeeded greatly, was extremely successful
...

had را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Asma
زمان گذشته فعلhave
داشتن
tinabailari
I wish I had a bicycle 🗞
کاشکی من یه دوچرخه داشتم
PARSA
Had نمونه ی گذشته ی have است که به معنی داشت داشتم داشتی و... می باشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی had
کلمه : had
املای فارسی : حد
اشتباه تایپی : اشی
عکس had : در گوگل

آیا معنی had مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )