برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

had stated

had stated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین
فرموده بود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی had stated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )