برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1462 100 1

had best


باید، بهتر است، خوب است

واژه had best در جمله های نمونه

1. We had best call for the doctor at once.
[ترجمه ترگمان]بهتر است فورا دکتر را صدا کنیم
[ترجمه گوگل]ما بهترین زمان برای تماس با پزشک بودیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Poets like Woodhouse had best go back to their jobs.
[ترجمه ترگمان]شاعرانی چون وودهاس به بهترین وجهی به کارشان بازگشته بودند
[ترجمه گوگل]شاعران مانند وود هاوس بهتر از کارشان بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Perhaps we had best ask ourselves why our political institutions function as they do.
[ترجمه ترگمان]شاید بهتر است از خود بپرسیم که چرا نهاده‌ای سیاسی ما مانند آن‌ها عمل می‌کنند
[ترجمه گوگل]شاید ما بهترین ها را بپرسیم که چرا نهادهای سیاسی ما چگونه عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But pitchers had best take note as well.
[ترجمه ترگمان]اما pitchers بهتر از آن بود که یادداشت کنند
[ترجمه گوگل]اما جاروبرقی نیز بهتر است توجه داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ب ...

معنی کلمه had best به انگلیسی

had best
• would have been best to, would have been better to

had best را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی had best
کلمه : had best
املای فارسی : حد بست
اشتباه تایپی : اشی ذثسف
عکس had best : در گوگل

آیا معنی had best مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران