برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

hackney coach

/ˈhæknikoʊt͡ʃ/ /ˈhæknikəʊt͡ʃ/

کالسکه یا درشکه کرایه، درشکه چهارچرخه ودو اسبه کالسکه کرایه ای که شش تن دران می نشینند

hackney coach را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hackney coach

کلمه : hackney coach
املای فارسی : هککنی کوچ
اشتباه تایپی : اشزندثغ زخشزا
عکس hackney coach : در گوگل

آیا معنی hackney coach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )