برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

hacking


خطاى بدنى، بیلزدن معمارى : تیشه کارى سنگ ورزش : اسب سوارى تفریحى

واژه hacking در جمله های نمونه

1. his hacking cough woke me up
تک سرفه‌های او مرا بیدار کرد.

2. We undertook the task of hacking our way through the jungle.
[ترجمه ترگمان]ما کار هک کردن راهمان را از میان جنگل به عهده گرفتیم
[ترجمه گوگل]ما وظیفه هک کردن راه خود را از طریق جنگل انجام دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You're hacking these days, you should go to see a doctor.
[ترجمه ترگمان]تو این روزا داری هکش می‌کنی باید بری دکتر رو ببینی
[ترجمه گوگل]شما این روزها هک می کنید، باید به دکتر مراجعه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Computer hacking has become very widespread over the last decade.
[ترجمه ترگمان]هک کردن کامپیوتر در دهه گذشته بسیار گسترده شده‌است
[ترجمه گوگل]هک کامپیوتر در دهه گذشته بسیار گسترده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I'm hacking the soft for netting.
[ترجمه ترگمان]دارم فضای نرم رو هک می‌کنم
[ترجمه گوگل]من هک نرم برای شبکه ک ...

معنی عبارات مرتبط با hacking به فارسی

کت سوارکاری، کت اسب سواری

معنی کلمه hacking به انگلیسی

hacking
• illegal access into another party's computer or internet site carried out for malevolent or fraudulent purposes or to make unauthorised amendments or just for fun (computers); chopping hit done with the edge of the hand in massage
• a hacking cough is a dry, painful cough with a harsh, unpleasant sound.
• see also hack.
hacking jacket
• a hacking jacket is a jacket made of tweed with a slit at the bottom on either side and with slanting pockets. hacking jackets are often worn by people who go riding on horseback.

hacking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sarah Q
کامپیوتر : هک کردن، دستکاری کردن
عاطفه موسوی
خرد کننده . دردناک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hacking

کلمه : hacking
املای فارسی : هکینگ
اشتباه تایپی : اشزنهدل
عکس hacking : در گوگل

آیا معنی hacking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )